Święty Maksymilian Kolbe bohaterem kampanii Instytutu Ks. Piotra Skargi

Męczennik z Auschwitz, który wspiera modlitwą w najtrudniejszych sprawach. Święty Maksymilian Kolbe bohaterem kampanii Instytutu Ks. Piotra Skargi

Wielkimi krokami zbliża się 80. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ten święty Kościoła Katolickiego wciąż w niedostatecznym zakresie znany jest polskim wiernym, choć jego biografia dosłownie powala na kolana. Naprzeciw tym brakom wyszły Instytut Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które wspólnie uruchomiły kampanię „Święty Maksymilian – z miłości do Niepokalanej”.

 

Akcja polega na zamawianiu i obdarowywaniu bliskich wyjątkowym pakietem, którego głównym elementem jest elegancko wydana książka pod tym samym tytułem. Dzieło przedstawia wielkiego duchownego – autorytet wszystkich Polaków. Maksymilian Kolbe, ukazany w niej został nie przez pryzmat poświęcenia, jakie wymusił na nim pobyt w obozie koncentracyjnym Oświęcim, ale w kontekście dzieł, które podobnie jak najwięksi męczennicy Kościoła, zdołał Kolbe zapoczątkować i rozwinąć.

 

Święty Maksymilian Maria Kolbe to człowiek, który zdecydował się poświęcić swoje życie za drugiego człowieka. W sytuacji bezpośredniego stykania się z totalitarnym, zbrodniczym systemem, dał wzór całkowitego zawierzenia się opiece Matki Bozej i odważnej postawy wobec narastającego zła. Warto pamiętać, iż w ciągu kilku poprzedzających to zdarzenie tygodni wygłaszał płomienne kazania, podnosząc na duchu pozostałych współwięźniów.

 

Zanim jednak nadeszła wojna i św. Kolbe trafił do obozu, był zdolny nie tylko zbudować Niepokalanów – największy w dziejach Kościoła klasztor, ale także przyczynił się do masowej ewangelizacji w kraju jak i za granicą. W 1938 r. pierwszą próbną audycję nadało jego „Radio Niepokalanów”. Każda, decyzja jaką podejmował ten polski święty wypływała z miłości i poświęcenia wobec Matki Bożej oraz z chęci rozprzestrzeniania Jej kultu po Polsce i świecie.

 

Prezentowany życiorys świętego wzbogacony został licznymi fotografiami oraz materiałami źródłowymi i tekstami napisanymi przezsamego MaksymilianaKolbego. Autorem książki jest Bogusław Bajor – ceniony dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny wielkonakładowego dwumiesięcznika katolickiego „Przymierze z Maryją”.

 

W ramach akcji wraz z zamówioną książką można otrzymać pachnący kwiatami różaniec z wizerunkiem św. Maksymiliana Kolbego. Inicjatorem akcji jest Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, którym kierujeSławomir Olejniczak. Zwraca on uwagę na potrzebę masowej ewangelizacji tego typu publikacjami: „Święty Maksymilian jest dla naszego Instytutu wielką inspiracją i bardzo ważnym przewodnikiem duchowym. Tak jak św. Maksymilian, staramy się wykorzystywać nowe media, aby dotrzeć do jak największej grupy osób” – zauważa prezes Instytutu.

 

Aby dołączyć do akcji i otrzymać książkę wraz z dodatkami, wystarczy wejść na stronę swietymaksymilian.pl i wypełnić formularz zamówieniowy.