stowarzyszenie piotra skargi

Wojna toczy się tuż za naszą granicą. Polacy muszą się uzbroić

Agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że w wojnie obronnej wielką rolę do odegrania ma nie tylko regularna armia, ale nade wszystko zmilitaryzowane oddziału obrony cywilnej. Te, bez umiejętności strzeleckich obywateli, bez obeznania z bronią nie będą skuteczne. Dlatego tak ważne jest dziś to, by ułatwić Polakom dostęp do broni. W tej sprawie, pod auspicjami kilku organizacji pozarządowych (Centrum Życia i Rodziny, Fundacja Ad Arma, Stowarzyszenie Piotra Skargi) powstały kampanie społeczne poruszające ten problem.

Posiadanie broni przez cywilów w Polsce

Jak wskazują statystyki, Polacy są obecnie jednym z najbardziej rozbrojonych narodów Europy. Na 100 mieszkańców naszego kraju przypada około jednej sztuki broni palnej. To zbyt mało, by myśleć o skutecznej obronie swoich domów. A zagrożenie wojną jest bardzo realne. To jak niepewny jest byt sąsiadów Federacji Rosyjskiej, pokazuje przykład Ukrainy, gdzie agresor toczy krwawą wojną, także przeciwko ludności cywilnej.

To uczy nas, że musimy być przygotowani na agresję, a każdy obywatel winien móc bronić swojego domu przed najeźdźcą. Dlatego Stowarzyszenie Piotra Skargi przygotowało specjalną petycją do władz Polski, z wnioskiem o ułatwienie dostępu do broni palnej dla prawych obywateli.

Tylko w ten sposób, poprzez zwiększenie uzbrojenie obywateli oraz zwiększanie umiejętności w posługiwaniu się bronią, możemy w przyszłości myśleć o skutecznej obronie swoich domostw.

Traktaty? OK, ale…

Niby chronią nas  gwarancje i traktaty międzynarodowe, ale też widzimy wyraźnie jak Zachód nie potrafi skutecznie stanąć w obronie zaatakowanej zbrojnie Ukrainy. Musimy zatem być przygotowani, że i Polska w chwili kryzysu pozostanie sama. Lata pacyfizmu i rozbrojenia społeczeństwa doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji społecznej. To właśnie taki stan – a nie dostęp do broni – w kontekście agresywnej Rosji, zagraża bezpieczeństwu państwa.

Stąd też apel Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi o jak najszybsze ułatwienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do broni palnej, jest dziś jak najbardziej na czasie. Apel ten, który zamieszczono w formie petycji na stronie brondlapolakow.pl, podpisało 20 tys. osób. Podobną inicjatywę wystosowało warszawskie Centrum Życia i Rodziny. Pod tytułem „Brońmy się!” uruchomiono obywatelski apel do rządzących (Ministra Spraw Wewnętrznych) o wprowadzenie szeregu ułatwień w dostępie do broni palnej.

Z kolei Fundacja Ad Arma, której prezesem i założycielem jest Jacek Hoga, w marcu 2022 r. przedstawiła pakiet uwag do projektu ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa ta przebudowuje system sił zbrojnych i ich finansowania w Polsce. Wcześniej natomiast, bo już w dniu 25 lutego, fundacja wystąpiła publicznie z propozycją pilnych zmian w zakresie zakazu rejestracji broni palnej, zakazu reglamentacji dostępu do broni, zniesienia koncesji na jej produkcję oraz umożliwienia posiadania uzbrojenia ochronnego.