Grób księdza Piotra Skargi

Pamiętają i bronią ks. Piotra Skargi. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej dba o cześć wielkiego duchownego

W historii polskiego katolicyzmu i całego Kościoła Powszechnego złotymi zgłoskami zapisał się Ks. Piotr Skarga – królewski kaznodzieja, pisarz i autor tekstów dogmatycznych, wyjaśniających prawdy katolickiej wiary. Wielki jezuita był również gorącym patriotą. Dziś o pamięć o nim, w oczekiwaniu na dokończenie procesu beatyfikacyjnego, dba Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jego imienia.

Pamięć i inspiracja

Co roku – dnia 27 września przedstawiciele organizacji zjawiają się pod pomnikiem jezuickiego duchownego, na Placu Marii Magdaleny w Krakowie, składając wieniec, dla oddania czci jego zasługom.

Następnie uczestniczy upamiętnienia udają się do Kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej dekoruje trumnę z doczesnymi szczątkami kaznodziei kwiatami. Członkowie organizacji na miejscu modlą się, prosząc m.in. o rychłą beatyfikację duchownego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej pod pomnikiem księdza Skargi

Oprócz tego dorocznego upamiętnienia, organizowane są także cotygodniowe modlitwy pod wspomnianym pomnikiem ks. Piotra Skargi. Prowadzi je grupa wolontariuszy zaangażowanych w Męski Różaniec i Kobiecy Różaniec, którzy są aktywni także w dziełach propagowania postaci Piotra Skargi. Ta publiczna modlitwa, w której udział może wciąć każdy, odbywa się zawsze w środę o godz. 18:00 na placu Marii Magdaleny.

W obronie wielkiego rodaka

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej regularnie publikuje teksty poświęcone jego szacownemu patronowi, stale czerpie z jego refleksji, a także informuje o związanych z wybitnym jezuitą rocznicach. Nie brakuje też publikacji o wielkich jego dziełach, takich jak Żywoty Świętych, czy też Kazania Sejmowe.

Wobec antychrześcijańskiej ofensywy stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej zmuszone jest również brać w obronę tę zasłużoną postać. Tak stało się m.in. w 2021 roku, gdy mieszkańcy Krakowa niespodziewanie dowiedzieli się o zamiarze usunięcia pomnika duchownego z Placu Marii Magdaleny, położonego naprzeciw świątyni, w której pochowany został kapłan.

Niepokojąca inicjatywa władz lokalnych spotkała się z odpowiedzią Stowarzyszenia, które podjęło liczne działania w celu udaremnienia pomysłu. Aby zapobiec usunięciu pomnika wydano apele do władz lokalnych, zorganizowano manifestację w obronie rzeźby, a także przygotowano raport o zieleni miejskiej w Krakowie, wskazując, że wbrew zapewnieniom pomysłodawców likwidacji, nasadzenia drzew na Placu Marii Magdaleny nie są priorytetowe, a także nie wykluczają obecności monumentu.

Co istotne, w akcję obrony postaci księdza Skargi włączyły się też inne środowiska oraz zwykli, niezrzeszeni nigdzie mieszkańcy. Tak powstał Społeczny Komitet Obrony Pomnika Księdza Piotra Skargi, do składu którego weszło ponad 60 znanych osobistości ze świata nauki, kultury, sztuki i filmu. Wszystko to finalnie musiało zrobić na władzach wrażenie, gdyż te odstąpiły od realizacji kontrowersyjnego pomysłu.