XII Kongres Konserwatywny – fundacja Piotra Skargi Kraków

XII Kongres Konserwatywny: „Rodzina – ostatni bastion cywilizacji”

17 października 2015 r. odbył się XII Kongres Konserwatywny. Z roku na rok inicjatywa utworzona przez Instytut Ks. Piotra Skargi gromadzi coraz liczniejsze grono zwolenników tradycji, rodziny i własności. W podkrakowskich Niepołomicach nie zabrakło ciekawych wystąpień i dyskusji. Odbyła się także uroczystość przyznania Nagrody im. Ks. Piotra Skargi.

 

Tradycją Kongresu jest inaugurujące przemówienie prezesa Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi – organizatora wydarzenia. Sławomir Olejniczak nawiązał do kryzysu cywilizacyjnego, który z roku na rok odsłania swoje oblicze. Kryzys ów swym oddziaływaniem sięgnął wewnętrznych struktur Kościoła, co objawiło się w rewolucyjnej postawie niektórych episkopatów.

 

Ciekawym rozwinięciem tematu wprowadzonego przez prezesa Olejniczaka był wykład prof. Roberto de Mattei, który swój wykład o duszpasterstwie rodzin po Soborze Watykańskim II wzbogacił o analizę i ocenę tegorocznego zgromadzenia Synodu Biskupów ds. Rodziny.

 

Swój wykład dotyczący ideologicznych źródeł kryzysu rodziny wygłosił również prof. Piotr Jaroszyński. Autor rozpoczął go od własnych obserwacji tendencji kulturowych, które materializują się obecnie m.in. w zaniku różnic między płciami. Mają jednak poważne podstawy ideowe.

 

Warto odnotować także wykład i prezentację dra Lecha Haydukiewicza, który mówił o katastrofie demograficznej, zagrażającej Polsce w ciągu najbliższych dekad.

 

XII Kongres Konserwatywny odbył się pod hasłem „Rodzina – ostatni bastion cywilizacji”. Konferencję uświetniło – tak jak w poprzednich latach – przyznanie Nagrody im. Księdza Piotra Skargi. W 2015 roku jury przyznało ją Mariuszowi Dzierżawskiemu – prezesowi Fundacji PRO-Prawo Do Życia, znanemu obrońcy życia i rodziny, jednemu z kluczowych twórców środowiska prolife w Polsce. W trakcie uroczystości laureat zabrał głos, opowiadając o działalności obrońców życia i problemach, jakie napotykają oni w codziennej pracy.

 

Kongres Konserwatywny to coroczne spotkanie członków, współpracowników i przyjaciół takich organizacji jak Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut Ks. Piotra Skargi, a także wielu środowisk: Tradycji katolickiej, obrońców życia i rodziny, organizacji prawniczych, studenckich, wolnorynkowych i propagujących prawo do posiadania broni. Wśród tegorocznych gości obecnych na Kongresie – poza wspomnianymi powyżej – znaleźli się m.in.: prezes Instytutu Ordo Iuris – prof. Aleksander Stępkowski, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życia i Rodziny – Paweł Kwaśniak, poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Marusik, ks. dr Wojciech Grygiel FSS